Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Πλατεία Αγίας Λαύρας 2017,  με βροχή....