Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Ίσως το πρώτο τοπογραφικό του Αιγίου 1902....