Ιστορικές
 

1977. Ο παλαιός λιμενοβραχίονας με τον Φάρο και φορτηγά που περιμένουν να μπουν στο Φερυ-μπότ Αιγίου- Αγίου Νικολάου.