Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

1903 Λιμάνι της Πάτρας. Φόρτωση σταφίδας για εξαγωγή