Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Η Ιστορική Μονή Πεπελενίτσας το 1935.