Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Το  1923 στην πλατεία του πλατάνου του Παυσανία, σημερινό Τουριστικό Περίπτερο. Αιγιώτικη παρέα απολαμβάνει ...καφέ και κουβεντούλα.