Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Εσωτερικό σπιτιού την επόμενη του μεγάλου σεισμού του Αιγίου στις  15/6/1995