Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Τα ηρωικά Γιάννενα το 1903......