Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Η έπαυλη Μαρφύ στις Ιτιές της Πάτρας, δείγμα αστικής αρχιτεκτονικής αρχές του 20ου αιώνα.