Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Το ξενοδοχείο ''Φτέρες'' στην Φτέρη του Νίκου Φραγκόπουλου το 2000.