Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Ιούλιος 1971. Θεμέλιος λίθος στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη στην Καλλιθέα Αιγίου.