Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Ένα από τα καλύτερα κομμάτια της διαδρομής Διακοπτό- Καλάβρυτα του ιστορικού Οδοντωτού σιδηροδρόμου.