Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Τα Εισόδια της Θεοτόκου το 1950 , όταν αναπαλαιώθηκαν.