Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Η πλατεία Όλγας της Πάτρας το 1930.