Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

O Αϊ Γιώργης της Τεμένης όπως ήταν το 1924.