Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΧΕΛΜΟΥ . Μπροστά το χωριό Περιστέρα της ορεινής Ανατολικής Αιγιάλειας.