Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Η εγκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού στην παραλία του Αιγίου.