Τέχνες και Πολιτισμός
 

Ο Σιδηροδρομικός σταθμός της Αχαΐας το 1920.