Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Άποψη της Αλυκής Αιγίου,από πανοραμική φωτογραφία του 2016.