Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Κοντινή φωτογραφία του Αρχοντικού Πετρόπουλου στην οδό Ανδρέου Λόντου, όταν στεγαζόταν στο ισόγειο η Εμπορική τράπεζα και στον α' όροφο διέμενε ο εκάστοτε διευθυντής της. Από τα καλύτερα δείγματα αρχιτεκτονικής της πόλης που γκρέμισε η Εμπορική χωρίς στη θέση του να κτιστεί τίποτα. Για χρόνια παραμένει ένα αναξιοποίητο οικόπεδο στην καρδιά της πόλης......