Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Τοίχος σπιτιού μετά το σεισμό του 1995.......