Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Η οικία Ανδρικόπουλου που βρισκόταν στην γωνία Ταξιαρχών και Ελίκης. Κατεδαφίστηκε μετά τον σεισμό και το οικόπεδο αγοράστηκε από τον Δήμο.