Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Το εργοστάσιο της ΕΒΟ βαριά ''πληγωμένο'' από τον σεισμό της 15/6/1995