Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Η οδός Δ. Γούναρη της Πάτρας στις αρχές του 1900.