Καθημερινότητα
 

Καφέ ''Αστόρια'' στην πλατεία Αγίας Λαύρας.