Καθημερινότητα
 

Οι εργαζόμενοι της Ηλεκτρικής Εταιρείας  Αιγίου πριν ενσωματωθεί με την ΔΕΗ.