Καθημερινότητα
 

Κουρείο της δεκαετίας του 1950...