Καθημερινότητα
 

Ο Θύμιος Γάτος  με τον αείμνηστο Παναγο Βαλτασαρο ή Κορωνεο τον γραφικό τύπο της παλιάς Βοστιτσας.......