Καθημερινότητα
 

1962 Πάτρα. Περιμένοντας το πλοίο για την Ιταλία.