Καθημερινότητα
 

Λαοθάλασσα  ακολουθεί την Ιερή εικόνα........1980...