Καθημερινότητα
 

Χωροφύλακες έξω από το Α.Τ Αιγίου. Δεκαετία 1950.....