Καθημερινότητα
 

Κάτοικοι του συνοικισμού Αιγίου μπροστά στην υπό κατασκευή εκκλησία της Αγίας Άννης, το 1934.