Καθημερινότητα
 

1952 μητέρα και κόρες στην Κουλούρα Αιγίου. Παρά τις προσπάθειες δεν ταυτοποιήθηκαν....