Καθημερινότητα
 

Οι κάτοικοι της Μυρτιάς διαμαρτύρονται για την εγκατάσταση  του Βιολογικού καθαρισμού στην  περιοχή τους...