Καθημερινότητα
 

Διαμαρτυρία για τα σκουπίδια στην πλατεία Αγίας Λαύρας. Διαχρονικό πρόβλημα....