Καθημερινότητα
 

Ίσως το πρώτο αυτοκίνητο που ήλθε στο Αίγιο σαν Ι.Χ το 1950.....Νικος Κουνινιώτης, Αλίκη Κουνιώτη,  Σπύρος Γιαννακόπουλος, και Βασιλικούλα Κουνινιώτη, στο δρόμο προς Φτέρη…