Καθημερινότητα
 

Με αυτές τις αυτοσχέδιες σφενδόνες, την δεκαετία του 1950 κυνηγούσαν πουλιά, αν δεν άνοιγαν και..... κανένα κεφάλι ενός φίλου τους!...