Καθημερινότητα
 

Φερυ- μποτ Ρίου - Αντιρρίου 1960.....Άνδρες,γυναίκες, παιδιά, αυτοκίνητα, ζώα, φυτά, ορυκτά......