Καθημερινότητα
 

Εμβολιασμός παιδιών στο ΠΙΚΠΑ Αθηνών το 1950....