Καθημερινότητα
 
Δυο γωνίες από το Παναγιωτοπουλέικο σαλόνι. Στον πίνακα  δεξιά ο Γεώργιος Πετιμεζάς.