Καθημερινότητα
 

Το ΦΕΚ με το οποίο πήρε νερό το ξενοδοχείο ''Βιλα Ελατεια'' στην Φτέρη, από τις πηγές Κατσικα το 1938....