Καθημερινότητα
 

Δεκαετία 1950 Ψηλαλώνια... Σάββας Περγαμαλιάν, Νιόνιος Βουρδέρης, Τάκης Ράλλης... Η μικρή είναι η Αλεξ Βουρδέρη και η αδελφή της....