Καθημερινότητα
 

Γυμνάσιο θηλέων Αιγίου 1947.....