Καθημερινότητα
 

Η οικογένεια  Τριανταφύλλη γύρω στο 1960,   στο ιστορικό εστιατόριο ''Στέμμα'', στέκι για χρόνια της καλής κοινωνίας του Αιγίου.