Καθημερινότητα
 

Μαθητές του έτους 1971-72  Γυμνασίου Αιγίου στην Ακρόπολη.