Καθημερινότητα
 

Ιούνιος 1972, εγκαίνια του Δημοτικού σχολείου Μυρτιάς από τον τότε περιφερειάρχη Κ. Καρύδα. Αριστερά ο γυμνασιάρχης Θηλέων Ανδ. Παπαχριστόπουλος και δεξιά ο γυμνασιάρχης του Αρρένων Ευάγγελος Σκουβαρας, ένας εκπαιδευτικός που άφησε εποχή στο Αίγιο.... Στη μέση ο επόπτης Παιδείας Ν. Μπαρκας.