Καθημερινότητα
 

Το μόνιμο πρόβλημα του Αιγίου, επαναλαμβανόμενο μέσα στα τελευταία 50 χρόνια...