Καθημερινότητα
 

Το πρόβλημα των σκουπιδιών του Αιγίου έχει φθάσει παντού. Εδώ  το 2006...