Καθημερινότητα
 

1979 στο σπίτι του Σπύρου Γιαννακόπουλου, που παραθέτει γεύμα στον νεοαφειχθέντα  Μητροπολίτη  και σε ιερείς…