Καθημερινότητα
 

Κατά καιρούς βρίσκαμε και... πετρέλαιο στην περιοχή...